KOTLE 5 TŘÍDA - UHLÍ

Kovert

KOVERT to je konstrukce nové generace. Výměník je tvořen ze tří svislých konvekčních kanálů (jeden zavěšený).

 

V komoře kotle jsou používané i litinové prvky, které zlepšují podmínky spalování. Prvky kotle, které jsou vystaveny velkým tepelným ztrátám byly izolovány.

Kotel je vybaven retortovým hořákem, který umožňuje efektivní spalování eko-hrášku. Standartně je dodáván regulátor s PID algoritmem. Regulátor má schopnost řídit čtyři čerpadla, směšovací ventil, časová pásma, a má barevný dotykový displej.

KOVERT se vyrábí zatím o výkonu - 25 kW.(Zanedlouho bude nabízen ve více výkonech.) Díky unikátní konstrukci KOVERT dosahuje až 92%.účinnosti. Tento kotel byl testován ve výzkumné laboratoři kotlů a topných zařízení v Lodži. Kotel  získal nejvyšší emisní třídu 5,  číslo osvědčení OS/320/CUE/16. Zákazník kupující si kotel KOVERT může nahradit stávající kotle, které nesplňují současné standarty. Kotel může být přizpůsoben dle objednávky zákazníků, např. volba zásobníku, směr  otvírání dvířek kotle, konfiguraci komínového výstupu spalin a možnost volby výstupu vodovodních přípojek.

Po zapsání  do seznamu dotovaných kotlů bude možno i na tento kotel využít ,,Kotlíkové dotace´´.

Druhy paliv

Neusilujeme o to být nejlevnější na trhu! Nabízíme kvalitu a jistotu do budoucnosti!

Výhody

5 emisní třída

Je to nejvyšší emisní třída,splňuje všechny podmínky pro získání dotace.
Bez přídavného hořeniště.

Regulátor PID

Moderní regulátor s PID (prodlužuje životnost  kotlů , není třeba měnit nastavení v případě použití jiného paliva. Snižuje teplotu spalin.

Moderní design
Vysoká účinnost
Ekologický certifikát

Kotel má certifikát testování pro "ekologická značka." Tento kotel splňuje emisní třídu 3  dle EN 303-5/2002.